Emocionální nevěra

Emocionální Nevěra – Zabiják Vztahů

Vaše intuice už delší dobu hlásí, že něco není v pořádku. Zatímco jste v poklidu spali, váš partner záměrně pootevřel vrátka a pozval ji dál. Seznamte se. Emocionální nevěra přišla rozdrtit vaše iluze a ukončit partnerský vztah. 

Emocionální aféra může začít zcela nevinně, ve skutečnosti má ale zdrcující následky pro partnerský vztah a jeho aktéry.

Ačkoliv pojetí nevěry se liší od životních zkušeností a názorů každého z nás, ještě jsem ve svém životě neměl tu čest setkat se s případem, kdy se nevěra pozitivně podepsala na podváděném či podvádějícím. 

Emocionální nevěra je zavrženíhodná. Podvádějící svým činem poukazuje na své nízké morální standardy, nízké sebevědomí a postrádá respekt ke svému partnerovi i k sobě samotnému. 

Je však vina pouze na straně podvádějícího? A  je vůbec možné emocionální nevěře zabránit? 

V tomto článku naleznete odpovědi na všechny Vaše otázky!

Co je emocionální nevěra?

Emocionální nevěra je silné citové spojení vašeho protějšku s další osobou, které ovlivňuje úroveň intimity, emocionální blízkost a dynamickou rovnováhu vašeho partnerského vztahu.

Z počátku si váš partner ani nemusí uvědomovat, že se dopouští emocionální nevěry. 

Emoční nevěra zpravidla začíná zdánlivě neškodně. Potvrzením žádosti na Facebooku nebo Instagramu, při rozhovoru s kolegou v práci, nabídnutím pomoci ve fitness centru, ve škole, nebo třeba i během hraní online hry, a postupně začne docházet k pravidelné interakci.

Tato osoba vašeho partnera zprvu zaujme možná svou osobností, vzhledem, humorem nebo schopností naslouchat, a to do takové míry, že mezi nimi vznikne romantická přitažlivost a duševní souznění. 

Partner si moc dobře uvědomuje, že dělá špatnou věc, přes to však s novou osobou dál tráví čas za vašimi zády a nedokáže nebo nechce přestat.

Přesměrováním své emocionální energie a pozornosti na někoho jiného, než jste vy, s vámi partner přestane sdílet své pocity, vášně, obavy a starosti.

Nedovolí vám podílet se na společném růstu, který je natolik potřebný pro zdravý partnerský vztah. 

Ve výsledku svým silným citovým zaujetím k jiné osobě nenávratně naruší partnerský vztah.

PROČ K EMOCIONÁLNÍ NEVĚŘE DOCHÁZÍ?

Současný moderní svět nám nabízí nekonečné možnosti, jak se spojit s lidmi z celého světa. Díky internetu a mobilním technologiím jsme nepřetržitě v kontaktu s kýmkoliv, kdykoliv si přejeme.

Stali jsme se natolik závislí na emoční podpoře našich milovaných, že bez mobilu ani nedokážeme jít nakoupit potraviny. 

Nechat telefon doma by znamenalo, že by se nám tento zdroj podpory na chvíli vypařil a my museli být na chvíli sami sebou. 

Svým způsobem jsme závislí na dávání a přijímání pozornosti kdykoliv je to možné.

A na stejném principu funguje i emocionální nevěra

Neustálá potřeba být někomu na blízku nezná hranic. 

Přehnaná závislost lidí na vnějších faktorech ovlivňujících jejich štěstí, překročila veškeré normy emoční stability – jak uvnitř, tak vně vztahu.

Někteří lidé hledají štěstí na špatných místech. Vyskytne-li se ve vztahu problém, začnou před ním utíkat, namísto toho, aby se jej společně se svým partnerem snažili vyřešit. 

Děsí je představa otevřené komunikace.

Podlehnou strachu, že by odhalením toho, co je ve vztahu trápí, mohli partnerovi ublížit. 

Bohužel, čím více pozornosti věnují obavám a nejistotám, tím se obavy stávají skutečnější. 

V důsledku přetrvávající nespokojeností ve vztahem se začnou poohlížet po rychlých řešeních.

A jak víte, rychlá řešení obvykle prohloubí problém. 

V tomto případě jim potěšení z nové osoby pomůže odvést pozornost od skutečných problémů ve vztahu s partnerem.

Emocionální nevěra
Typická situace, když jeden z partnerů dovolí nové osobě ovlivňovat jeho nebo její partnerský vztah.

Podvádějící hledá někoho lepšího

Partner, který se dopustí emocionální nevěry, když je ve vztahu s vámi, k vám brzy přestane cítit respekt a přitažlivost.

Záměrně umožní nové osobě, aby ovlivnila jeho slabý duševní stav do té míry, že odhodí veškeré morální zábrany.

Zájem o novou osobu roste a vy pomalu mizíte v pozadí.

Jakmile si je váš partner jistý svou pozicí u nové osoby, bez váhání skočí přímo do její náruče dřív, než se stačíte rozkoukat.

Podvádějící vkládá veškerou svoji naději do nového vztahu a upřímně věří, že nová osoba uspokojí potřeby, které vy jste v jeho nebo jejích očích uspokojit nedokázali.

Ve skutečnosti si však všechny nevyřešené problémy z předchozího vztahu přenese do dalšího vztahu, zatímco naivně očekává, že tyto problémy magicky zmizí.

V novém vztahu vydrží tak dlouho, dokud nepřestane dostávat uznání, pochvalu, validaci. 

Jakmile tento zdroj štěstí zmizí, nevěrník začne být znovu nespokojen.

Jinými slovy, i když je váš partner dospělý člověk, nikdy se nenaučil, jak milovat sám sebe. Je závislý na emoční podpoře druhých a bojí se být v tomto světě osamocen.

Promítá své obavy a nejistoty na ostatní. Škodí tím sobě i partnerovi.

Podle mého názoru, jednou z podmínkou zdravého partnerského vztahu by mělo být, abychom nebyli emočně závislí na svém partnerovi.

Měli byste být emocionálně vyrovnaní předtím, než se s někým dáte dohromady. Nezralost a nedostatek soucitu totiž ubližuje, jak nám, tak i našemu protějšku.

Emocionálně podvádějící

Jak emocionální nevěře předejít?

Některým věcem nejde úplně zabránit. Emocionální nevěra se bohužel řadí mezi ně.

Jakmile vás partner začal podvádět, neměli byste se snažit mu v tom zabránit.

Váš partner ví, co by měl udělat, aby vztah fungoval.

Hodně se mluví o důležitosti důvěry a stanovení si hranic v plnohodnotném, zdravém a úspěšném vztahu. Vaše hodnoty pomáhají definovat, co je pro vás důležité a díky nim se cítíte bezpečně.

Proto je nutné, aby partneři mezi sebou dobře komunikovali o svých vzájemných hranicích a byli schopni důvěřovat, že druhá osoba je nebude překračovat.

Nemusíme si navzájem připomínat, že věrnost je důležitá.

Ve skutečnosti čím častěji se budete snažit partnera odradit od chování, které z vašeho pohledu naplňuje definici emocionální nevěry, tím menší šance, že vám zůstane věrný.

Bude-li mu neustále říkat, s kým by se měl, nebo neměl bavit, udělá úplný opak.

Má svůj vlastní rozum a nechce, abyste mu říkali, co má dělat. Manipulace se ve většině případů vymstí.

Jakákoliv snaha ovládat ve vztahu druhé dřív nebo později vyústí v konec romantického vztahu.

Věřte tedy svému partnerovi a dovolte mu mít ve vztahu svobodu, jakou si zaslouží. Musíte druhého milovat způsobem, aby se necítil jako vězeň vašich emocí.

Musíte pochopit, že svého partnera se můžete pokusit změnit jen pozitivním způsobem, nikoliv manipulací.

Nebojte se s partnerem otevřeně komunikovat a naučte se co nejprecizněji artikulovat svá přání a potřeby. Jedině tak předejdete problémům a posunete vztah s partnerem na další a lepší úroveň.

Efektivní komunikace samozřejmě do značné míry závisí na jeho otevřenosti a ochotě spolupracovat.

Nemůžete dosáhnout pozitivních výsledků, pokud nebude ochotný naslouchat.

Pokud se vám nepodaří přimět partnera, aby zvážil věci i z vašeho, akceptujte rozhodnutí partnera.

Jakmile to uděláte, rozhodněte se, zda-li si dokážete představit budoucnost vedle někoho, kdo nesdílí vaše hodnoty a hranice.

Stůjte si za svým rozhodnutím a neměňte je podle nálady. Ztratili byste tím autentičnost a on ani kdokoliv jiný vás nebudou brát vážně.

Příznaky emocionální nevěry

První signály se zpravidla objeví po fázi zamilovanosti, kdy postupně začne klesat hladina hormonů lásky, jako je dopamin, oxytocin a další.

Podvádějící se začne poohlížet po alternativních zdrojích chvály, pochopení a validace.

Emocionální nevěra má mnoho tvarů a forem.

Když jsme s člověkem, kterého milujeme, je pro nás snadné příznaky nevěry přehlédnout.

Emoce a citová pouta nám zabraňují v procitnutí.

A když začneme mít podezření, že se s partnerem něco děje, obvykle k problému přistoupíme špatně.

Emoční nevěra

10 častých příznaků emoční nevěry

Jste-li s partnerem delší dobu a podezříváte ho z nevěry, poradím vám příznaky, které byste neměli přehlédnout.

Odhalte nevěru včas!

Psychologická projekce

Říká se, že lidé jsou pro nás jako zrcadla, v nichž se odráží naše vlastní pocity a přesvědčení.

Partner na vás promítá své vlastní chování, problémy a pocity, aby ulehčil svému svědomí, že vás podvádí.

Máte zkušenosti s tím, že vás partner obvinil z nevěry? Pokud ano, je šance, že vás podvádí on sám.

Náhlé změny zvyků

Koníčky, aktivity, sociální skupiny, zájmy. Pokud váš partner náhlé změnil své zájmy a nezdá se, že by se o nich chtěl s vámi bavit, obvykle za touto změnou stojí někdo další.

Začal dbát o svůj zevnějšek

Začal váš partner pravidelně chodit do posilovny? Vykazuje zvýšený zájem o módu? Nakupuje nové oblečení a přehání to s make-upem?

Může to být známkou toho, že snaží zapůsobit na jinou osobu.

Má profil na seznamce

Objevili jste jeho nebo její profil na seznamce? Očekávejte výmluvy na způsob:“Profil už mám dlouho, nechodím na něj.”

Neberte tento signál na lehkou váhu.

Bývá vzhůru pozdě do noci

Pokud je váš partner online během nočních hodin a v době, kdy nejste na blízku, pravděpodobně před vámi něco skrývá.

Rozdílné projevy náklonnosti

Jednou se o vás zajímá až příliš, podruhé se chová nepochopitelně chladně a odtažitě. Může to být známkou, že dělí svoji pozornost mezi vás a někoho dalšího.

Vynáší ostatní do nebes

Podvádějící se občas přestane kontrolovat a osobu, se kterou vás tajně podvádí, začne chválit dosti emocionálním způsobem. Tato osoba v jeho očích dělá vše perfektně.

Ignoruje vaše hovory a zprávy

Máte pocit, že záměrně začal neodpovídat na vaše zprávy a telefonáty, ale na ostatní má čas pokaždé?

Ztrácí o vás zájem a pravděpodobně v tom má prsty někdo další.

Váš sexuální život se zcela změnil

Emocionální nevěra bude mít vliv na sexuálního chování vašeho partnera.

Podvádějící partner může vykazovat zvýšený, nebo nebo naopak snížený sexuální zájem.

Schovává si svůj mobil

Váš partner si ostražitě hlídá mobil jako pes Kerberos hlídal bránu řeckého podsvětí.

Ve své přehnané snaze neprozradit se si už neuvědomí, že takhle paradoxně prozradí.

Emocionální nevěra a snaha zachránit vztah

Co dělat, když se partner dopustil emocionální nevěry?

Pokud zjistíte, že vás partner podvádí, snažte se nepropadat panice. Nereagujte emotivně a nehádejte se s ním.

Nezapomeňte, že nemůžete svého partnera donutit, aby vás miloval a zůstal vám věrný.

Takže ať už ho podezříváte sebevíc, nedělejte nic přehnaného.

Podlehnete-li tíze emocí, docílíte pouze toho, že budete za ty špatné a partnerovi podvádění ulehčíte.

Žárlivou scénu použije proti vám a chladně řekne něco jako: “Vždycky jsi se takhle choval/a, není divu, že se s tebou nechci bavit”

Namísto toho, aby se vám partner omluvil, dáte mu tím dobrou výmluvu, aby vám dal kopačky a skočil do vztahu s jinou osobou.

Akceptováním skutečnosti, že vás partner podvádí, docílíte toho, že začne litovat svého chování.

Věř mi na to. Každý člověk se silnými morálními hodnotami bude trpět v důsledku svého nemorální jednání.

Je to jen otázka času.

Odpustit nevěru, nebo odejít?

Nejprve mi dovolte říci, že se jedná pouze o vaše rozhodnutí. Nikdo nemůže rozhodnout za vás.

Je zjevné, jaké překážky a výzvy budete muset zdolat, pokud se rozhodnete zůstat s partnerem.

Záchrana vztahu bude vyžadovat spoustu úsilí a spolupráci partnera, který vás emočně podváděl.

Na co nesmíte zapomínat:

  • Obnovení důvěry.
  • Vyříkání si, co vztahu chybí
  • Vůle pokračovat kupředu
  • Uvědomění si rizika, že se nevěra může opakovat
  • Dopřát sobě i partnerovi čas k potřebnému rozvoji

Pokud se rozhodnete pro rozchod, přerušte veškerý kontakt a zcela odřízněte tuto osobu ze svého života. To platí i tehdy, když si myslíte, že byste se v budoucnu mohli dát znovu dohromady.

Mám podíl na nevěře partnera?

Ačkoliv nevěra je špatná a není pro ní omluvy, můžeme v ní najít i něco pozitivního.

Zkuste si položit otázky:“Dopouštěl jsem se ve vztahu dlouhodobých chyb, které mohly partnera odehnat? Mohu se stát lepším a atraktivnějším člověkem?”

Neutápějte se v negativních emocích a snažte se z nevěry poučit. Zaměřte se na sebe a na své chyby, které jste ve vztahu udělali. Snížíte tím pravděpodobnost, že vás vám v budoucnu stane něco podobného.

Máte za sebou zkušenost s emocionální nevěrou? Dejte mi vědět v komentářích níže.

One Response

  1. Hana 21. 7. 2020

Leave a Reply